Adlad man

Under turnén i USA fyllde Paul 75 år vilket hyllades bland annat av magasinet Life. I ett späckat nummer på 112 sidor återges Paul McCartneys liv och historia av Tony Sherman med flera. Kändisfotografen Harry Benson bidrar med närmare hundra bilder både i färg och svartvitt. Här återges en del av ikonens äventyr, på The Cavern i Liverpool, under inspelningar och på turnéer exempelvis i Hamburg. År 1977 blev Paul McCartney adlad och ska således numera tituleras Sir McCartney vid tilltal. Han skyr ingen genre, har spelat med artister som Michael Jackson och har uppträtt på Buckingham Palace, skrivit klassisk musik och upp till ytterst modern musik med Rihanna och Kayne West. Få musiker eller artister har så många strängar på sin lyra.

About the Author: admin